SKYTECH:ST

Systémové řešení

Atypické zasklení světlíků je vyrábíme ze sloupko-příčkové fasádní konstrukce s přerušeným tepelným mostem

Design

Konstrukce je z hliníkové slitiny s kvalitní povrchovou úpravou nebo v přírodním hliníku

Zasklení

Bezpečnostní izolační skla, izolační skla s přesahem horní vrstvy.

Větrání

Možnost instalace klapky denního větrání ovládané elektromotorem

Aplikace

Atypická zasklení představují řešení vertikálních, nakloněných a střešních částí, rovněž je možné jej použít jako klasickou fasádu.

Funkční řešení

Hliníkové konstrukce jsou z převážné části používány tam, kde je požadavek na větší komfort a stabilitu dané konstrukce. Tato může být doplněna ocelovou podpůrnou konstrukcí k dosažení tak i úctyhodných rozměrů.