WALLTECH

Systémové řešení

Ucelené systémové řešení hliníkové konstrukce pro polykarbonátové panely

Zasklení

Komůrkové polykarbonátové panely tl.40mm se systémem pero/drážka

Větrání

Možnost denního větrání ovládané elektromotorem

Aplikace

Svislé fasády, okna nebo zasklení shedových světlíků