SKYTECH:BS

Systémové řešení

ACG - ARTUS Composite Glass

Design

Instalace bez viditelných šroubů

Větrání

Možnost denního větrání ovládané elektromotorem

Aplikace

Konstrukce shedového světlíku je určena pro ploché střechy a střechy s mírným sklonem. Světlíky se instalují na jednoduchý střešní otvor.