SKYTECH:FR

Systémové řešení

Sloupko-příčková fasádní konstrukce s přerušeným tepelným mostem s požární odolností EW/EI 30

Design

Konstrukce je z hliníkové slitiny s kvalitní povrchovou úpravou nebo v přírodním hliníku

Zasklení

Bezpečnostní izolační skla s požární odolností (Contraflam 30)

Větrání

Provedení protipožárních světlíků je pouze jako pevné bez možnosti větrání

Aplikace

Konstrukce protipožárního světlíku je určena pro ploché a/nebo šikmé střechy. Světlíky se instalují na střešní otvor opatřený protipožární podsadou.

Funkční řešení

Hliníkové konstrukce lze kombinovat s jinou částí, kde není kladen požadavek na požární odolnost