Důvody rekonstrukce

Většina sedlových světlíků zasklených drátosklem již nevyhovuje dnešním tepelným požadavkům. Staré světlíky mají velké tepelné ztráty a prostup denního světla je také omezen vlivem stáří a usazených nečistot.

Funkční řešení

Demontáž starých sedlových světlíků a výměna za nové pásové obloukové světlíky. Obloukové světlíky jsou technicky a ekonomicky výhodnější řešení, plocha obloukového světlíku je o cca 30% menší. Zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu v pevných částech světlíku.